Venedik Taciri

Author: William Shakespeare
Publisher: Le Adri
ISBN: 9634280021
Size: 13.94 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 4238
Download Read Online
'Venedik Taciri', özellikle gerilim öğesi açısından Rönesans İngiltere tiyatro geleneğine ışık tutabilecek bir 'ders kitabı'.

Devlet I Aliyye De Sinema

Author: Ali Özuyar
Publisher:
ISBN:
Size: 65.67 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 2465
Download Read Online
Özenli Bir Broşür Örneği: Venedik Taciri Gazete ve dergilere verilen ilanlardan
başka, film tanıtımlarında kullanılan ve ilana göre maliyeti daha yüksek olan
broşür yöntemiydi. Bu broşürler çoğunlukla gösterilecek filmin yurt dışında
basılmış halinin Türkçeye çevrilmesi yoluyla meydana getiriliyordu. İlanlarda
olduğu gibi broşürlerde de sayfa sayıları eşit olmak üzere Fransızca ve Türkçe, iki
dil kullanılıyordu. Dönemin broşür anlayışının en iyi örneklerinden biri Elhamra
Sineması'nda 12 ...

T Rkiye Cumhuriyetinde Yahudiler

Author: Avner Levi
Publisher: İletişim Yayınları
ISBN: 9750514041
Size: 14.36 MB
Format: PDF, ePub
View: 1820
Download Read Online
... Balkan Harbi'nde Selânik'in Türklerin elinden çıkması üzerine doğduğu kenti
terkedip gazetesini de İstanbul'a nakletmiş olan Albert Karaso, sert bir yazıyla
Haronos'a cevap verdi. Karaso sözlerinde, pazarlığın Doğu'da genellikle var
olduğunu belirtip bunda en başarılı olanların ise Rumlar olduğunu vurguluyordu.
İki gazete arasında uzun zaman sürecek olan bir polemik açıldı. Bu arada,
Haronos, Venedik Taciri'ni ve onu bir librettosunu hatırlattı. Moiz Dal Mediko,
Venedik Taciri'nin ...

Ya Amak Hat Rlamakt R

Author:
Publisher: Kitap Yayinevi Ltd.
ISBN: 9758704958
Size: 36.96 MB
Format: PDF, Mobi
View: 4111
Download Read Online
Okuldan sonra Amerika'ya yerleşen bir başka yetenekli oyuncumuz da Spiro
Kostof du. Şiir de yazardı. Türk Dili dergisinde yayınlanırdı yapıtları. İsmet Paşa
bile okumuş, "Kim bu Spiro Kostof?" diye araştırmıştı. Birçok oyunda oynadı Spiro
. Venedik Taciri'nde Shylock'la çıktığı sahneden Hamlet'i oynayarak ayrıldı.
Öğrenimini Amerika'da tamamladı. Orada kaldı. Önemli üniversitelerde Sanat
Tarihi kürsüsü başkanlığı yaptı. Genç sayılacak yaşta öldü. Arkasında çok iyi
eleştiriler almış 86 ...

T Rkiye Nin Kimlikleri

Author: Şener Aktürk
Publisher: Nesil Basım Yayın Gıda Ticaret ve Sanayi A.Ş
ISBN: 6051316329
Size: 45.49 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 7264
Download Read Online
[38]Bugettoların da engöze çarpan,belki deprototipik örneğiolarak, Venedik
gettosunu görüyoruz. Shakespeare'in Venedik Taciri adlıoyununun arkaplanını
oluşturan Venedik gettosu, [39] aynı zamandayukarıda bahsettiğimizFondaco
deiTurchi'ye de ilham kaynağı olmuştur.[40] İtalya'nın güneyindeki bazısahil
kasabalarının veSicilya Adası'nın tamamınınMüslüman hâkimiyetinde
yaşadığıdokuzuncu, onuncu, onbirinci, onikinci ve hatta onüçüncü yüzyılda,
bubölgelerde büyük bir ...

T Rk Ede Shakespeare Evirileri Ve Etkisi

Author: İnci Enginün
Publisher:
ISBN:
Size: 76.80 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 4365
Download Read Online
Darülbedayi, nu. 5, 1 Birinciteşrin 1930. “Shekspeare”, Vakit İlâvesi, nu. 34, 9
Ekim 1930, s. 16 (kısa yorum). Dr. Abdullah Djevdet, “Hamlet'in Tahlili”,
Darülbedayi, nu. 6, 15 Birinci Teşrin 1930, s. 5-7, 1011 (Hamlet'i oynayan
muhtelif sanatkârların resimleri.) M. Kemal, “Tiyatro külliyatı” Darülbedayi, nu. 7, 1
İkinciteşrin 1930 (Jül Sezar ve Venedik Taciri'nin ilave olarak verilmesiyle ilgili)
Dr. Abdullah Djevdet, “III. Richard'ın Tahlili”, Darülbedayi, nu.7, 1 İkinciteşrin
1930, s. 10-11. İ. Galip ...

Zg Rl K E Itlik Ve Karde Lik

Author:
Publisher: I. Felsefe Kongresi
ISBN: 9758149423
Size: 19.20 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 3512
Download Read Online
Yasayı yasa yapan şey, ona gösterilen onaydır. Eğer insanlar yasalara karşı
gelselerdi yasa denilen bir şey, dolayısıyla devlet düzeninden söz etmek
mümkün olmayacaktı. Adalet ve yasa arasındaki çelişkiyi görebileceğimiz en
çarpıcı örnekWilliam Shakespeare'in Venedik Taciri adlı oyunudur. Oyunun
kahramanlarından Antonio, Venedikli tacir, Shylock ise zengin bir yahudidir.
Bassanio, Belmont'a gitmek için arkadaşı Antonio'dan borç ister. Antonio'nun
gemileri denizde olduğu için ...

Ngiliz Edebiyat Tarihi

Author: Mîna Urgan
Publisher: Yapı Kredi Yayınları
ISBN: 9750828496
Size: 59.68 MB
Format: PDF, Docs
View: 3994
Download Read Online
... Marlowe'un bir Yahudiyi seçmesinin nedenide, ElizabethÇağı'nda Yahudiler
üzerine bir yığın akıl almaz masallar uydurulması, onların bebeleri öldürüp
kanlarını içen canavarımsı yaratıklar sanılmalarıdır. Nitekim Shakespeare de,The
Merchantof Venice'de (Venedik Taciri)bu türdenkana susamış, öçalmakiçin
kendisinihorgören Hıristiyanınbedeninden birparça et kesmeye niyetlenen
birYahudi tipiçizmiştir. Ama Shakespeare, Marlowe'un tamtersine, Shylock'u
canavarlaştıracağına ...