Na Prost

Author: Paul Scheerbart
Publisher: BoD – Books on Demand
ISBN: 9925050790
Size: 48.12 MB
Format: PDF, Docs
View: 5374
Download Read Online
Reproduktion des Originals in Großdruckschrift.

S Ownik J Zyka Polskiego

Author: Samuel Bogumił Linde
Publisher:
ISBN:
Size: 54.83 MB
Format: PDF, Kindle
View: 3534
Download Read Online
1. wurunam; Croat. zravnati, zravnávam, izraunali, izraunávam, izraunujem,
zraunavnm; Ним. izravniti, izjcdnaeiti , sjerlnnciti; ling. татам, izjednáciti ; Hass.
вы— ровнять, выравнивать, изровнять, пзрявинвать, разро— внять.
разравнивать. выверс'гать, вывертывать, 1ct'. wierzch); Ecol. ligtialtllll'l'n>
Poslal naprzód мелка lud, aby dragi wyhite wyrównywali, pagórki aby
rozmia1ywali, i wszyslkie ácie'iki i przechody na prost dzialali. Jer. Zbr. 57.
Przekopy choó sie glçbokie byé ...

A Complete Dictionary English And Polish And Polish And English Polish English

Author: Erazm Rykaczewski
Publisher:
ISBN:
Size: 78.96 MB
Format: PDF, ePub
View: 3108
Download Read Online
Nie daje sie dlugo — , he needs no long entreaty. PRöSIC SIE, v. n. imp, to
farrow, see v.perf. OPROSIC SlR. PROSIE, ECIA, s. m. pl. PROSIETA , pig,
sucking pig, farrow. PROSIECINA, Y, s. f. pig flesh. PROSNA, adj. swinia, a sow
big with young. PROSO, A, s. n. millet. PROSOWY, A, E, of millet; Med. miliary.
Wysypka -a, miliary sever. PROSPEKT, U, s. m. prospect, sight, view.–na dzielo,
prospectus, proposals for a book. PROST, (used only with the propositions W, NA
). W prost, na ...

A Complete Dictionary English And Polish And Polish And English Compiled From The Dictionaries Of Johnson Webster Walker Fleming And Tibbins Etc From The Polish Lexicon Of Linde And The Polish German Dictionary Of Mrongovius

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 12.60 MB
Format: PDF, Docs
View: 5217
Download Read Online
NE9S, s. czas bez koiica , wiecznosé; ENDLONG , énd'-lông , adV. w prostym
kierunku , na prost. ENDMOST, énd'-m6st, adv. na przeciwnym kohcu , najdaléj.
TO ENDORSE, ín-d6is' , «, a indosowac, zapisaé na odwiotnéj stronie biletu lub
wexlu , ze siç go koniu innemu w wyplacie ustgpuje. ENDORSEMENT, «ii-dirs'-
mênt, s. indosowanie wexlu. ENDORSER, én-d6t'-SÜr, S. in- dosant czyll
przekazlciel wexlu. TO ENDOW, ên-dôu', v. a. udá- rowaií kogo czém , obdarzyé ,
upo- ...

Gra Evinski Re Nik Englesko Srpski Srpsko Engleski

Author: Branko Vukičević
Publisher:
ISBN:
Size: 47.90 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 7174
Download Read Online
dab Darby float dab - mala kolicïna maltera na nckoj povrsini dabber - Celka za
lakiranje (kupolasta) (boj.) dabing - okljucavanje kamena. lakode daubing (kam.)
dacite - dacit (geo.) dado - I. lampcrija na donjoj polovini zida (sio); 2.
dekorisanadonja polovi- na zida dado taping - zavrsna letvica lamperijc (sio.)
dado joint - upustcna veza za ... га- sek; prost zasek dap joint - spoj na prost
zasek; veza rty prost zasek dapping - zarezivanje. pravljenje zarczit (sio.) Darby
float - velika gradilica ...

Working Papers On Language Universals

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 71.95 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 2509
Download Read Online
... adjectival complement (copula = 4>). (65) ore mma me wa'am "the house small
" 'The house is small.' (Tryon:72) In MAMBAR (Prost, 1964:169), verbs have
separate perfective and imperfective stems. The imperfective stem preceded by
na is present progressive: (66) mi na duni 'I am passing.' The same particle
combines with the perfective stem to form the future tense . (67) mi na doro 'I will
pass. " (Prost:170) There is also a postposition na (Prost:175) which indicates
location -13-

Ssawectwo Rukow T Saustawn K Pou Enj Wlastnjmu

Author: Jan Swatopluk PRESL
Publisher:
ISBN:
Size: 66.32 MB
Format: PDF
View: 5639
Download Read Online
ё“: ваутщьшмогмг dî'iîuagici, Madagaskar ostrow objrwagje'i. f?. ' . ` l .' В.
dlnulzotrngŕ. -Gi ecaudatns. Таптес, Tendrac. Tëlo 8-»12". Tray dlanhé, `oliebne'
gako ätëtinowaté; îeizákñ 'po sesti Wykragowani'fch. Na Madagaskarn.' ,- `В.
пандам. “СЭЗЫОЗПЗ- Tëlo 6", na pŕedkn trny krátké, tube', niìádné ìihy barWene
'; na zadku chlupy' n'ebo ëtëtinygïezáky 4doleni ëtyry. Trny krátke' bile', prost`ŕed
zx'zaw'é, ocas neykratäi trnaty'f. Na Madagaskaru. B. знакам. С. semispino'sus.
Tëlo 4".

Four German One Act Plays

Author: Gilbert John Jordan
Publisher:
ISBN:
Size: 60.87 MB
Format: PDF, Docs
View: 923
Download Read Online
Warum sagen Sie das nicht gleich? 10 Schauspieler (außer sich). Aber das habe
ich doch gleich zu Anfang....33 Direktor (laut). Wenn Sie anfangen zu schreien,
lieber Elf- zental !...(& wird dunkelt) Schauspieler. Gott sei Dank! — Sie sind dran,
Dichter! — 15 Nee, lieber Direktor, mit Ihnen zu debattieren, das ist ein Stück
Arbeit! — Direktor. Sagen Sie doch lieber gleich,34 daß ich verrückt bin!
Schauspieler. Ich werde mich hüten.36 — (Es wird Licht.) 20 Direktor. Na Prost!
Schauspieler.

Ochrana Rostlin Org N Svazu V Zkumn Ch Stavu Zem D Lsk Ch V Praze

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 64.91 MB
Format: PDF
View: 2734
Download Read Online
Lze ho pouzít na postft (v rcztoku) nebo v práskovité formé (na pf. s talkem). Tvrdi
a ze prstfik, spíse hrubsí nez jemny mlhovity, je úcinné j sí a levnèji nez poprasek.
S preparátem 2,4-D provedl mensí pokusy s na prost^TTi zdarem proti obtízné
kfizokvété vesnovee (Lepidium ni durale) Ct. В 1 a 1 1 n y (viz jeho zprávu v
tomto císle na str. 176, 2,4-D je patrnë látka, kterou bychom v praktické ochrané
roê: mit к disposici volné mnozství. Zatím byla к pokusúm Blattnéh získána v
mensim ...